Neede

Neede, Vroeger en Nu

Schilderijen uit het bezit van de familie Ten Hoopen (textielhandelaren)

Het eerste huis op het linker schilderij (de achterzijde van het huis is rechts geschilderd) was vermoedelijk de woning van de fam. Ten Hoopen in de tweede helft van de 18e eeuw (1760). Hoewel je het niet zou zeggen, is het rechter huis wel degelijk de achterzijde van wat op het linker schilderij zichtbaar is. Aanwijzing hiervoor is onder meer de kerktoren van de Nederlands Hervormde Kerk die op beide schilderijen in de achtergrond zichtbaar is.
De foto’s bovenaan deze pagina zijn reproducties van schilderijen die de Oudestraat in Neede voorstellen. Het punt vanaf waar ze zijn gemaakt ligt halverwege de Oudestraat, ongeveer waar nu een boekhandel en een supermarkt zijn gesitueerd. Het linker schilderij is gemaakt vanaf de straatzijde, het andere vanaf de achterzijde, waar de woonhuizen lagen.

Nevenstaande plattegrond uit 1823 geeft dit punt ongeveer aan. De pijl wijst naar de plaats vanwaar het rechter schilderij moet zijn gemaakt. De grijs gearceerde panden zijn die van Ten Hoopen. De richting van de plattegrond is is zuid-noord (het zuiden is bovenaan).

De schilder van het linker schilderij moet een weinig onder de “O” van “Oudestraat” hebben gestaan. Linksboven in de plattegrond is de Nederlands Hervormde Kerk getekend. Op het schilderij zien we de toren van die kerk in het midden. Toen was die torenspits nog echt “spits”. In 1842 werd ze afgebroken, om later te worden vervangen door de wat minder spitse variant die we nu nog kennen.

Zoals we kunnen zien, stonden de huizen destijds met de achterzijde, de “niendeure”, naar de straatkant. Daardoor was het makkelijker om oogst en vee vanaf de straat naar binnen te brengen.

Introductie

Om iets te vertellen over oud Neede is niet iets dat je zo maar doet. Er moeten redenen voor zijn, informatie moet beschikbaar zijn en het spreekt voor zich dat er enige mate van structuur in het verhaal moet zitten. Bovendien, er is al enorm veel gepubliceerd over Neede en haar historie en wie ben ik dat ik daar iets aan kan toevoegen of verbeteren. Met name de Historische Kring Neede heeft vele boekjes uitgegeven, maar ook vele privé personen hebben op eigen titel over Neede gepubliceerd.

Het is niet mijn bedoeling om dat allemaal nog eens dunnetjes over te doen. Ten eerste, en ik vind dat het belangrijkste argument, maak ik dan misbruik van de vele duizenden uren die anderen in research hebben gestoken. Maar het is ook niet te doen om een volledig beeld van Neede en haar historie te schetsen in slechts enkele webpagina’s. Als anderen er duizenden pagina’s voor nodig hebben gehad, wie ben ik dan dat ik het in slechts enkele A4-tjes zou willen proberen te doen.

Dat deze pagina’s bestaan heeft twee redenen:

1 – De historische feiten over de historie van Neede kort samengevat weergeven. Wellicht stimuleert dat de lezer om de tientallen publicaties over Neede te gaan lezen.

2 – Mijn persoonlijke bespiegelingen over historie en heden van Neede meedelen aan hen die het lezenswaard vinden.

Alle informatie die ik hier publiceer is afkomstig van de bronnen die onder aan deze pagina zijn vermeld (ik hoop dat ik volledig ben). De foto’s die ik in deze website publiceer, zijn deels uit die publicaties gekopieerd (excuses voor de oorspronkelijke makers en voor de auteurs en uitgevers).

Inhoud

Het Dorp, een korte schets van verleden en heden
De vroegste historie
Leven en wonen in Oost-Nederland

Bronnen

Waar relevant, wordt in de teksten verwezen naar de onderstaande bronnen.

Uitgaven door de Historische Kring Neede
(1) “Old Nee”; Periodieke uitgave van de Historische Kring Neede (1980 – 1984)
(2) Sporen van Sporen; Historische Kring Neede; 1984
(3) Voor hen die vielen (Neede 1940-1945); Historische Kring Neede; 1985
(4) Huize de Kamp; Historische Kring Neede; 1986
(5) De vergeten cycloon; Historische Kring Neede; 1987
(6) Neede 800; Historische Kring Neede; 1988
(7) Waarheid en legende rond Huize de Kamp; Historische Kring Neede; 1990
(8) Ruilverkaveling Neederberg; Historische Kring Neede; 1991
(9) Neede voor 100 jaar; Historische Kring Neede; 1993 (oorspronkelijk uitgegeven in 1913)
(10) Zee- en landleven in de Needse Berg; Historische Kring Neede; 1994
(11) Kunnig Volk; Historische Kring Neede; 1996

Overige uitgaven
(21) Neede in oude ansichten; Gerrit A. Hemelman; Europese Bibliotheek, Zaltbommel; 1986Neede, Past and Present

Paintings from the family Ten Hoopen (textile brokers)

The house on the left painting (the backside of the house is on the right painting) was the house of the family Ten Hoopen in the second half of the 18th century (around 1760). It might be strange, but the left and right painting indeed show the same house, seen from front and backside. In those days, the backside of houses, with stable doors, were directed to the road. The best proof that these two paintings show the same house is the tower of the Dutch Reformed Church in the back.

The pictures on top of this page are reproductions of paintings that show the “Oudestraat” (Old Street), the main street of Neede. The point from where they were made is about halfway this street, where there is now a supermarket. The left painting was made from streetside, the other one from the backside, app. from the spot where the big arrow on the map ends.

The direction of this map is upside down: south is on top.

Introduction

To tell something about Neede in “past tense” isn’t easy. There also must be reasons to do so, information must be available, and there must be some kind of structure in the story.

There is a lot of material published about ancient Neede. The Historic Society of Neede published many books about a lot of aspects. Also, many private persons published books and articles on the subject.

It isn’t my goal to do it all over again. First, and I consider that as the most important argument, I would be misusing the effort of other people, and the thousands of hours that others already spent, gathering the information and doing the publishing work. Second, it is not possible at all, to paint the complete picture of Neede in something like a dozen web pages. If others had to use thousands and more of white paper, who am I to do it on just a few.

The bare existence of these pages has in fact just one reason. Since 1994, I got in touch with some American Mengerinks. There forefathers, three brothers, sons of Jannes and Janna Zaadnoort, emigrated to the USA in the 1870’s. All three of them founded a family. Their descendants, many hundreds now, live across the USA. Every now and then, in conversation with the American Mengerinks of today, the little village of Neede came about. The sole purpose of publishing these webpages is: giving those who never saw the village of there forefathers, and perhaps never will see it, a clear picture of how Neede was when their forefathers left it for better times, and how it is today.

All information that is published here, originates from publicly available sources. Those sources are mentioned at the bottom of this page (I hope to have mentioned them all). The few photos I have put in are mainly copies of what I found in those publications (excuses to the original makers and the photographers).

Contents

The Village, a short sketch of past and present
The oldest known facts
Life and Living in the Eastern Netherlands

Sources

Publications by the Historic Society of Neede
(1) “Old Nee”; Periodieke uitgave van de Historische Kring Neede (1980 – 1984)
(2) Sporen van Sporen; Historische Kring Neede; 1984
(3) Voor hen die vielen (Neede 1940-1945); Historische Kring Neede; 1985
(4) Huize de Kamp; Historische Kring Neede; 1986
(5) De vergeten cycloon; Historische Kring Neede; 1987
(6) Neede 800; Historische Kring Neede; 1988
(7) Waarheid en legende rond Huize de Kamp; Historische Kring Neede; 1990
(8) Ruilverkaveling Neederberg; Historische Kring Neede; 1991
(9) Neede voor 100 jaar; Historische Kring Neede; 1993 (oorspronkelijk uitgegeven in 1913)
(10) Zee- en landleven in de Needse Berg; Historische Kring Neede; 1994
(11) Kunnig Volk; Historische Kring Neede; 1996

Other publications
(21) Neede in oude ansichten; Gerrit A. Hemelman; Europese Bibliotheek, Zaltbommel; 1986

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Mister Spy Was Here