Organisaties / Organizations

De genealogie is nog geen erg oude hobby. Tot zeg maar grofweg de jaren zeventig van de vorige (20e) eeuw werd deze activiteit vrijwel alleen beoefend door hen die vanuit hun beroep of hun historische interesse met familierelaties te maken kregen. Een nevenactiviteit was het meestal. Advocaten, deurwaarders, rechterlijke instanties waren de meest frequente gebruikers van de archieven met persoonsgegevens. Er was daarom ook nog geen noodzaak, anders dan nu, voor speciale wetgeving met betrekking tot de bescherming van de privacy van inwoners van Nederland.

Met de opkomst van de personal computer ca. 1983 en wat later de opkomst van speciale genealogie programma’s werd de genealogie gaandeweg steeds populairder. Ook de steeds vitalere 65-plussers zullen hier wel een rol in hebben gespeeld. Je kunt gerust stellen dat de PC en de (amateur)genealogie samen zijn opgegroeid en volwassen zijn geworden en dat de ouderen onder ons hun pensioenvrijheden gebruikte om de genealogie werkelijk tot leven te brengen. Zonder die PC zouden er nauwelijks middelen zijn geweest waarmee snel en effectief onderzoek kan worden gedaan en zonder die ouderen zou de genealogie niet de populariteit hebben gekregen die het nu heeft. Natuurlijk was ook de toegankelijkheid van de archieven een punt van belang. Tot zeg maar eind 80-er jaren zag men de genealoog in de rijks-, streek- en gemeentearchieven bij wijze van spreken liever gaan dan komen. Sommige archieven hadden toen nog zulke beperkte toegangstijden dat serieus onderzoek vrijwel ondoenlijk was. Maar dat veranderde snel en er kwamen steeds meer gerichte voorzieningen voor de amateurgenealoog in de studiezalen. Het wérkelijke doorbraak was de digitalisering van de belangrijkste bronnen voor de genealoog: de DTB boeken (transcripties) en de overheidsadministraties (burgerlijke stand en bevolkingsregister). GENLIAS verdient wellicht de prijs van meest effectieve overheidsproject op genealogisch gebied.

Die “genealogische digitalisering” begon eigenlijk pas in 1995 toen met de opkomst van het Internet steeds meer archieven hun indices, registers en de bronnen via Internet openbaar gingen maken. Nu, meer dan een decennium in de 21e eeuw, zijn alle archieven, instellingen en verenigingen op het Internet vertegenwoordigd en hebben ze veel van hun materiaal inmiddels digitaal beschikbaar gesteld, of op zijn minst geindexeerd. Heel belangrijk hierbij is ook dat nu ineens ook de bronnen uit het buitenland kunnen worden geraadpleegd zonder daar per sé heen te moeten reizen. Het Internet en e-mail hebben daarin een ware revolutie veroorzaakt. Maar Nederland is nog wel een gidsland voor menig EU-gebied. Er zijn maar weinig andere landen waar het de genealoog zo makkelijk wordt gemaakt als bij ons.

Maar met welke archieven, instanties en verenigingen heeft de moderne genealoog nu te maken. Welnu, op de pagina met links staat een korte bloemlezing.Genealogy isn’t that old. Until, let’s say, the early 1980’s only those who had professional interest, or did research because of legal or inheritance issues, practiced genealogy. They were mainly lawyers, notaries and legal workers, and a few elderly who did it out of pure family interest. Those were just a small fraction of the large crouds who practice this hobby today. It really has exploded to an extent where national and provincial archives didn’t have the facilities to support all of them. I remember calling some archive back in 1995 about their opening hours. They answered something like “Mondays from 10-12 am and Fridays from 13-16”. “And you have to make an appointment but there is no chance to get it before next month”. That same archive is now opened for everybody without appointment on all working days from 9-17 and some evenings and on Saturday too. Things evolve !

The late 1980’s were the evolution period (availability of personal computers, people had more and more free time) and during the 1990’s the revolution took place (caused by the upcoming Internet). It is now easy to find a lot of information on the Internet and today many people never leave their home to go and search in an archive. They stick to what they can find on the Internet, reuse anything others have found, and speculate about the rest. I think we’re nearing the moment in time when most of the fanatic archive-hopping genealogists “fade out” to leave the warfield to the less “professional” like hobby-ists. Already the archives tend to be less crouded then a few years back. So our Golden Age for research is really starting now !

But what archives etc. are there anyway ? Well, take a look at the links page and discover !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Mister Spy Was Here