De Naam / The Name Mengerink

Familienamen kunnen over het algemeen worden verklaard en beschreven vanuit een historisch perspectief. Zo ook de naam Mengerink. In onderstaande pagina’s vindt u hier informatie over.

De verklaring van de naam Mengerink
Historische bronnen waarin de naam voorkomt
De overdracht van de naam van generatie op generatie
De verspreiding van de naam in Nederland en daarbuiten
De Havezathe Mengerink nabij Vierakker (Warnsveld/Zutphen)
Duitse bronnen
Deventer bronnen

Bronnen

Onderstaande bronnen worden hier en daar geciteerd.

(1) B.J. Hekket; Oost-Nederlandse familienamen; 1996; Van de Berg, Enschede.
(2) R.A.Ebeling; Voor- en familienamen in Nederland; 1993; CBG Den Haag.
(3) P. van Wissing e.a.; Geldersen Gezocht; 1996; CBG Den Haag.
(4) D.J.K. Zweers, Bouwhistoricus, Restauratiebouwkundige; Burg. Hogguerstraat 907, 1064 ED Amsterdam; tel. (020) ?149560.
(5) Dr. E.H. ter Kuile; De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Deel III, de Provincie Gelderland, 2e stuk: Het Kwartier van Zutphen; 1958; ’s Gravenhage.
(6) H.H. de Reus (eindredactie); Neede 800; Uitgave Historische Kring Neede; 1988; Drukkerij Hondelink; Neede

Family names can in general be explained from a historic perspective. Also the name Mengerink. Below you will find information about this.

Explanation of the name Mengerink
Historic sources that contain the name Mengerink
Transfer from generation to generation
Spreading of the name Mengerink within and outside The Netherlands
The Estate (Havezathe) Mengerink near Vierakker (Warnsveld/Zutphen)
German sources
Deventer sources

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Mister Spy Was Here