Naamsverspreiding / Name spreading

Verspreiding in Nederland

Het aantal naamdragers bij de volkstelling van 1947 volgens het Nederlands Repertorium van Familienamen (bron: Meertens Instituut):

Provincie, Regio of Stad Aantal (sub) Aantal (totaal)
Groningen 8
Friesland 0
Drente 0
Overijssel 188
Gelderland 248
Utrecht 15
Amsterdam 4
Noord-Holland 12 16
Den Haag 3
Rotterdam 3
Zuid-Holland 0 6
Zeeland 0
Noord-Brabant 3
Limburg 0
Totaal 484

Volgens een meer recent opgestelde lijst per woonplaats zijn er intussen meer dan 500 personen met de naam Mengerink. Deze informatie is echter minder betrouwbaar, want afgeleid van de Nederlandse telefoongids op Internet (per 24 februari 2008: 220 registraties op de naam Mengerink, met een aangenomen gemiddelde gezinssgrootte van 2,2 personen).

Zoals is te zien, komen de meeste naamdragers voor in de provincies Gelderland en Overijssel. Ook uit de telefoonlijst blijkt dit. Interessant bij de telefoonlijst is ook de verdeling van aantallen binnen de provincies Gelderland en Overijssel. Bijna alle adressen zijn in de Achterhoek en Twente te vinden. Hetgeen aantoont dat de verspreiding van de naam buiten het oorspronkelijke gebied van herkomst nog niet groot is.

Verspreiding van de naam Mengerink buiten Nederland

Deze website zou waarschijnlijk niet hebben bestaan, als niet in september 1994 een zekere William C. (Bill) Mengerink uit Cleveland, Ohio, USA, mij een e-mail stuurde met daarin de vraag of wij wellicht familie zijn. Door contacten die hij had in Amerika, kwam hij erachter dat hij wellicht afstamde van een Mengerink die in de vorige eeuw vanuit Nederland naar Amerika emigreerde. Zoals hij schreef: “… came to America in a boat from Holland …”. Verder bleek dat zijn Nederlandse voorouders uit Neede stamden (Jannes Mengerink en Janna Zaadnoord). Door de informatie die hij van nabije familieleden ontving, werd hij nieuwsgierig, zocht in de “member directory” van Compuserve naar andere Mengerinks, en kwam zo op mijn e-mail adres uit. Uit die eerste e-mail stamt mijn huidige interesse in de naam Mengerink, en in alles wat ermee te maken heeft.

Nu, na meer dan een decennium van verzamelen van steeds kleine feiten, zijn we erachter dat de naam Mengerink niet alleen in de USA voorkomt, maar ook in andere typische emigratiegebieden in de wereld, zoals Canada, Australie, Zuid-Afrika en naar men zegt zelfs in Zuid-Amerika. Het zou me niet verbazen wanneer het aantal Mengerink naamdragers buiten Nederland het aantal binnen onze landsgrenzen begint te benaderen of zelfs overtreft.

Inmiddels is bekend dat de naam Mengerink in de USA niet alleen wordt gedragen door afstammelingen van Jannes Mengerink en zijn drie geëmigreerde zonen (ca. 140 personen en hun gezinnen, volgens mijn bestand), maar ook van enkele andere Mengerinks, eveneens afkomstig uit de Achterhoek. Gaan we uit van de afstamingslijnen, dan mogen we stellen dat er in de USA nu meer dan 500, wellicht zelfs 800 of meer afstammelingen leven van de drie broers Mengerink, zonen van Jannes Mengerink.

Al sinds lange tijd is bekend dat er in Duitsland ook een groot aantal mensen met de achternaam Mengering (e.v.) voorkomt. Horst Kohls wees me daar al in 1997 op, maar recentelijk heeft hij me daarvan concreet materiaal doen toekomen in de vorm van de stamlijnen met als stamvader Heinrich (Hendrick) Mengering (Mengerinck) uit het 16e eeuwse Deventer.Spreading in The Netherlands

The number of name carriers at the census of 1947, according to the Dutch Repertorium of Familie Names (source: Meertens Instituut):

Province, Region or City Number (sub) Number (total)
Groningen 8
Friesland 0
Drente 0
Overijssel 188
Gelderland 248
Utrecht 15
Amsterdam 4
Noord-Holland 12 16
Den Haag 3
Rotterdam 3
Zuid-Holland 0 6
Zeeland 0
Noord-Brabant 3
Limburg 0
Total 484

According to the more recent list per place of residence, there must be more then 500 persons with the name Mengerink in The Netherlands today. This information is however less reliable, because it was derived from the telephone index on Internet, which only mentions the number and one name, not the other persons who might be living at that address (on February 24, 2008: 220 entries with the name Mengerink, with an assumption of 2,2 persons per address).

As can be seen, most name carriers are in the provinces of Gelderland and Overijssel. The phone list proves this too. Within those provinces, the great majority lives within the regions Achterhoek and Twente (the east part of both provinces).

Spreading of the name outside The Netherlands

This website would probably never have existed if a William C. (Bill) Mengerink from Cleveland, Ohio, USA, didn’t send me an e-mail with the question if we might be related. Through USA contacts (family relations) he had found out that his ancestors came to the USA in the previous (19th) century, as he wrote “… in a boat from Holland”. He already knew that his ancestors came from the little town of Neede (Jannes Mengerink and Janna Zaadnoort).

He and I were both members of the Compuserve society, the pre-Internet global network. He got curious through information he received from nearby family, searched the member directory of Compuserve, and found my address. From that first contact comes my interest in the name Mengerink and all that can be related to that name.

Now, after more then a decade of collecting facts, we are certain that the name Mengerink not only has spread around the USA, but can also be found in other emigration areas in the world like Canada, Australia, Brasil and South Africa. It wouldn’t surprise me it the number of name carriers outside The Netherlands is larger then inside.

It is also certain now, that the name Mengerink in the USA does not only originate from the three sons of Jannes Mengerink, who emigrated in 1870’s, but also from a few other Mengerinks that emigrated in those same years. We now count a few hundred individuals who carry the name Mengerink in the USA and are descendants of Jannes Mengerink. Counting all descendants of Jannes Mengerink in the USA, we come up with as many as 500, perhaps even more persons.

It has been known for years now, that there also is a larger number of Mengerinks (Mengerings) in Germany. Horst Kohls wrote me about this in 1997, but recently he came with astonnishing news about the real connection between th Mengering families in Germany and their oldest known ancestor, who came from Deventer in the 16th century. More about this can be found on the family tree page.

Een gedachte over “Naamsverspreiding / Name spreading”

  1. Beste Gerhard, ik woon in Friesland, Gerrit Jan Mengerink (* 21-05-1948), zoon van Barend Gerhard Mengerink (* 03-12-1912, † 04-10-1996 te Hengelo Ov) en Johanna Geertruida Stegeman (*18-08-1916, † 12-08-1981 te Hengelo Ov), gehuwd met Aleida Annette Steenberg (* 21-07-1944 te Hengelo Ov) geen gemeenschappelijke kinderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Mister Spy Was Here